Атестація – шлях до вершин педагогічної майстерності

Атестація педагогічних працівників спрямована на стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності учителя, росту його професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Впродовж атестаційного періоду на належному рівні здійснювався контроль за проведенням атестації педагогічних працівників з метою запобігання формалізму в оцінюванні педагогічної діяльності педагогів.

Значну увагу атестаційна комісія приділяла використанню учителями  сучасних інформаційних технологій. Треба зазначити, що з 2015-2016 н.р. атестаційною комісією використано таку форму узагальнення досвіду роботи вчителів як презентація власного досвіду на електронних носіях. Професійну майстерність сучасного вчителя показали Ярова Л.В., Семенюк Л.М., Галюк І.А., створивши портфоліо на індивідуальних блогах.

Завершився атестаційний період декадою педагогічної майстерності педагогів з 02 по 25 березня 2016 року, під час якої учителі давали відкриті уроки, виявляючи високий професіоналізм та творчість.

Галюк І.А. на уроці «Математичного кафе» через розвиток уваги, уяви та фантазії, здійснюючи диференційований підхід до кожної дитини, використовуючи новітні технології, пробуджувала прагнення школярів оволодівати знаннями з теми «Швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості».

Малюнок8Малюнок9На уроках Стець І.А. з природознавства «Дикі та свійські тварини» та математики «Таблиці числа 5»  у 1-А класі панувала атмосфера творчості, емоційного підйому. Використовуючи інноваційні освітні методики, учитель навчала своїх вихованців думати, мріяти, фантазувати, розвивала інтерес до навчання.

Малюнок10Малюнок11У 2-Б класі на уроці образотворчого мистецтва «Обрання формату, виявлення головного та другорядного під час створення декоративної композиції «Фантастичний звір» » Грищенко Н.М. спрямувала свою роботу на розвиток пізнавальних інтересів учнів, їхніх творчих здібностей, вміло застосувала інформаційно комунікаційні технології, дала можливість учням легко сприйняти навчальний матеріал.

Малюнок12Малюнок13Малюнок14На уроці з української літератури «Садок вишневий коло хати…» – перлина української та світової ліричної поезії у 5-Б класі Ярова Л.В. використала інноваційні технології навчання, показала різні форми роботи з формування практичних вмінь та навичок, приділила велику увагу розвитку самостійного мислення та творчих здібностей школярів.

Малюнок15Малюнок16Семенюк Л.М. у 6-А класі на уроці музичного мистецтва «Камерно-інструментальна музика. Варіації.» застосувала інформаційно-компютерні технології, створила сприятливий морально-психологічний мікроклімат, невимушене спілкування, долучила учнів до активної творчої діяльності формуючи музичну культуру, духовність, акцентуючи увагу на взаємозв’язок музики й життя.

Малюнок17Малюнок18Урок «Зорова сенсорна система» у 9-Б класі показав, що Поліщук Л.М. ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує проведенням біологічних експериментів, використанням демонстрацій при поясненні теми, що сприяє пізнавальній діяльності учнів на уроці, розвитку розумових здібностей, вмінню аналізувати, узагальнювати, застосовувати набуті знання на практиці.

Малюнок19Малюнок20Учні 6-А класу на уроці географії «Болота, їх типи, поширення» разом з учителем Свиридюк Т.М. працювали з додатковою літературою, диференційованими випереджальними завданнями в малих групах та в парах, використовуючи контурні карти, атласи, розвивали розумові здібності та емоційно-ціннісне ставлення до природи.

Малюнок21Малюнок22Учитель фізичного виховання Середа О.М. на уроці у 3-Б класі «Спортивні ігри. Футбол. Удари по м’ячу. Естафети з елементами футболу» намагався так організувати навчальну працю, щоб забезпечити зайнятість та активність учнів, вдало використав нестандартний спортивний інвентар, музичний супровід, сприяв розвитку у школярів таких фізичних якостей, як спритність, швидкість, гнучкість, силу та витривалість враховуючи стан їхнього здоров’я, рівень фізичного розвитку.

Малюнок23Малюнок24

Педагогічний колектив школи

Вчителі школи

Котисько Марія Данилівна – практичний психолог, вчитель основ здоров’я, «спеціаліст вищої категорії».

Новосад Наталія Андріївна – соціальний педагог, педагог-організатор, «спеціаліст».

Романова Людмила Григорівна – вчитель української мови і літератури, «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель». Читати далі